Návrat otce kardinála Josefa Berana domů Doporučený

J. Em. DOMINIK KARDINÁL DUKA, OP, arcibiskup pražský a primas český J. Em. DOMINIK KARDINÁL DUKA, OP, arcibiskup pražský a primas český snímek Ivana Haslingerová Fragmenty

Prožili jsme postní dobu, kdy nás evangelium seznámilo s proměněním Krista na hoře Tábor, hlouběji chápeme, nejenom velikost a slávu křesťanství, ale také problémy a těžkosti, které naši církev zasahují. Můžeme tedy říci, že jako církev opravdu jdeme ve stopách Ježíše Krista. Pro nás, pro pražské arcibiskupství je tato doba navíc poznamenána velkým úkolem, kterým je návrat otce kardinála arcibiskupa Josefa Berana do vlasti a do jeho katedrály. Není tedy možné uplynulé dny nepropojit s jeho životním osudem a dobou, kdy se po utrpení v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau vrací domů a kdy jsou všechny velké naděje, které kladl do obnovy církve i do spolupráce mezi církví a společností z hlediska lidské perspektivy opravdu pohřbeny.

 

Komentář pro Radio Proglas Kliknutím na obrázek získáte projev Otce kardinála 

Nyní, když sledujeme události nejenom v souvislosti s připomínkou sedmdesátého výročí (Vítězného) Února a komunistického puče, se nám zcela právem může zdát, jako by se v naší společnosti projevila jakási metastáze této jeho doby. Nebudu rozebírat jednotlivé kroky, zmíním jen, že mě neustále zaráží, nakolik neznáme celé podhoubí komunistického převratu: přítomnost Valeriana Alexandroviče Zorina, který přichází organizovat a zajišťovat zdárný průběh událostí, ale také čtyřicet letadel, která tu přistála spolu s agenty NKVD. Zcela jistě nás může těšit alespoň skutečnost, že tehdejší prezident Klement Gottwald odmítl pomoc sovětské armády s poznámkou, že vše je připraveno.

Možná, že někteří z vás namítnou, že zase hovořím o událostech, které patří do sféry politické historie, ale ona je to také historie církve. A tak nyní sledujeme osud komunistického návrhu na zdanění církevních restitucí, které vůbec neproběhly, protože zákon hovoří o částečném odškodnění a majetkovém vyrovnání mezi státem a církví v návaznosti na rozhodnutí ve Federálním shromáždění. Československo se tak po pádu komunismu po roce 1989 rozhodlo napravit křivdu nejenom vůči církvím, ale i vůči občanům – byť se mnohdy jednalo o křivdy nenapravitelné. Přesto však stále můžeme z úst těch, kteří nesou na těchto křivdách vinu slyšet slova výtky, urážek a ponižování. Můžeme se tak jenom trochu s hořkostí pousmát nad sílou práva v dnešní době. Nenabádám však k rezignaci a zahořklosti. V této zemi je dostatek prostředků, aby právo bylo právem, ale také i možností, abychom mohli říci pravdu do očí všem, kteří se vysmívají svobodě a skutečným lidským právům, nikoliv vymyšleným požadavkům, které odporují zdravému rozumu.

Prožíváme postní dobu s vědomím, že je to doba, kdy hledáme pravý směr a víme, že tou cestou je cesta pravdy, která nás vede k životu. Tak nám to řekl Ježíš Kristus, zakladatel církve, syn izraelské dívky Marie či Miriam, v kterém je naplnění dějin spásy a v kterém se otevírá i naše budoucnost. Mnozí si určitě klademe otázku, zda skutečně jdeme správnou cestou. Chtěl bych sebe i vás ujistit, že pokud jsme kritizováni, posuzováni a vysmíváni těmi, kteří nás považují za třídní a úhlavní třídní nepřátele, pak jdeme po správné cestě. Až nás budou tito lidé chválit a budou nám pochlebovat, pak budeme mít zcela plnohodnotnou jistotu, že jsme sešli z cesty, kterou se vydal kardinál Josef Beran, jeho spoluvězeň Štěpán Trochta a další statisíce našich spoluobčanů – rolníků, živnostníků, skautů, orlů, sokolů, vojáků a řada dalších lidí, kteří si byli vědomi, že nelze sloužit lži, závisti a nenávisti. Všichni měli velikou zkušenost z doby nacistické okupace a také nám mohou říci, co v této zemi znamenal komunismus. O tom hovoří mimo jiné i zákon o zločinech nacismu a komunismu, který ale v dnešní době pravděpodobně ošetřuje státní úřad pro nepotřebné památky.

Přes všechny tyto turbulence ať je naše postní doba a příprava na Velikonoce opravdu autentická. Pokud se vám zdá, že tomu tak není a že je třeba přemýšlet, jak se mít ještě lépe, upozorňuji, že budou platit dávná slova o tom, že lépe už bylo. Lépe nám bude teprve tehdy, když budeme skutečně stát na straně pravdy, svobody, a spravedlnosti. O tom hovoří izraelští proroci: Izaiáš, Jeremiáš, Ámos a další. Nezapomínejme proto v postní době otevírat knihu Písma svatého, především spisy proroků tak, jak to naši předkové činili v době nesvobody, starostí a tísně.

Ne, moje řeč není o umírající jednotě demokracie či církví. Moje řeč je jenom připomenutím, že postní doba je doba vážná, kdy je zapotřebí dívat se pravdě do očí, i když to není vždy příjemné. Nezapomínejme, že postní doba má jasnou vizi a velikonoční koncovku, kdy po zradě Zeleného čtvrtku, smrti a zoufalství Velkého pátku přichází noc, velké Vzkříšení a radostné aleluja. Kéž bychom o dnešních Velikonocích dokázali toto aleluja zpívat nejenom z plna hrdla, ale také z hloubi našeho věřícího srdce.

Nejnovější od J. Em. DOMINIK KARDINÁL DUKA, OP, arcibiskup pražský a primas český

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 233 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %