Fragmenty - ŠKOLSTVÍ A VĚDA TVOŘÍ VYSPĚLOST NÁRODA
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. 8. 2019 9:35

Ministru vnitra Hamáčkovi se konečně podařilo odstranit z vysoké politiky svého konkurenta na předsedu ČSSD v posledních stranických volbách, ministra kultury Antonína Staňka. A protože důvod pro jeho odvolání, že si dovolil udělat audit v Národní galerii  a v Muzeu umění Olomouc a po zjištěných podvodných finančních transakcích v těchto institucích odvolal z funkce jejich generální ředitele Jiřího Fajta a Michala Soukupa, neboli dva své zaměstnance, je naprosto protismyslný,  budí tento počin pana Hamáčka u občanů stále více pochyb. Podle prezidenta Zemana za odhalení podobného podvodného chování  svých zaměstnanců měl být ministr naopak odměněn. Také je otázkou, proč začal jinak naprosto bezvýznamný ministr Staněk vadit panu Hamáčkovi právě po druhých prohraných volbách ČSSD pod jeho  vedením, kdy by každý seriózní politik odstoupil z předsednictví pro neschopnost. Nabízí se odpověď, že pan Hamáček potřeboval odpoutat pozornost od tohoto svého fatálního neúspěchu a jak známo, nejlépe se to dělá vyvoláním jiného skandálu. Což se mu povedlo.

30. 7. 2019 16:36
Je neuvěřitelné jaké neštěstí napáchali v hlavách mnohých Evropanů merkelovští ekologisté. Svědčí o tom naprosto děsivý závazek irské vlády, že ke svým 4,7 obyvatelům přijme milion nebezpečných a nekulturních přistěhovalců a udělá vše pro nulové emise uhlíku. Její klimatický plán je hodný hororového námětu pro csience fiction film - vyženeme řidiče ze silnic a obyvatelstvo umístíme do měst o vyšší hustotě. Za pomoci přistěhovalců prý budou mít Irčané takovou dopravu, že si vyšší hustotu obyvatel zamilují. To není kachna v okurkové sezóně, o tom píší vážně irská média.
28. 7. 2019 6:31

Pomatená švédská školačka Greta  blouznící o světě bez uhlíkových stop navrhla v pátek nechodit do školy, ale bojovat za záchranu planety. A světe div se, namísto aby to doma a ve škole schytala, že chce chodit za školu, nalezla velikou podporu pro toto záškoláctví dokonce i u politiků. Jak je to možné, ptá se každý soudný člověk? Odpověď je nasnadě. Stala se ikonou pro mladé o komunismu snící neomarxistické politiky - zastoupené v evropských parlamentech mnoha zemí Piráty - toužícími zničit současný kapitalistický svět. Jejichž vůdcové místo studia organizují pod rouškou boje za záchranu planety zatím jen studentské stávky. Mají však stejné sny o revolučním převratu společnosti, jaký měli kdysi mladí komunisté. Aby to zastřeli před naivními lidmi, zaštiťují se na rozdíl od komunistů s jejich třídním bojem, líbivým bojem o záchranu klimatu planety. Cíl ale mají týž, zničit svobodný svět a nastolit svoji ultralevicovou diktaturu. 

27. 7. 2019 12:25

„Nevstoupil jsem před třiceti lety do CDU proto, aby dnes do Německa mohlo přijít 1,8 milionu Arabů,“ uvedl jako důvod svého odchodu z kdysi pravicové CDU Hans-Georg Maaßen.  Důrazně varoval své dnes již bývalé spolustraníky před dovážením nebezpečných hostů jejich předsedkyně Angely Merkelové do Evropy německou lodí Sea-Watch 3, která pluje pod nizozemskou vlajkou pod hlavičkou neziskové organizace zachraňující z moře africké žadatele o azyl  a dováží je do Evropy. Jako bývalý šéf kontrarozvědky ví, o čem mluví, má velké obavy o budoucnost Evropy a jasně se vymezuje proti Arabům přicházejícím do Německa: „Nenechte se zmást tím, že se jedná o záchranné čluny. Tito migranti nejsou ztroskotalí uprchlíci. Jsou to cizinci, kteří ochotně nastoupili do lodí převaděčů a nechali se převést do Evropy v rámci fungující kyvadlové dopravy. Operace lodi Sea-Watch 3 byla ve skutečnosti zinscenována německou veřejnoprávní televizí ARD," říká pan Maaßen. Člověka při čtení těchto jeho slov jen napadne, jaká je to škoda, že místo odchodu z CDU se nestal jejím předsedou.

26. 7. 2019 6:20

Zatímco naši občané v naivní víře, že se naší zemi vyhne apokalypsa ženoucí se na EU v podobě hostů kancléřky Merkelové, se vesele opalují u moří, v Paříži jednali 22. 7. 2019 ministři zahraničí a vnitra členských států EU o tom, že se tito, kromě Německa nikým nezvaní Afričané a Arabové vylovení lodí německé neziskové společnosti Sea-Watch 3 plující pod nizozemskou vlajkou v mezinárodních vodách u Libye, mají rozdělovat do členských zemí EU. Přestože snaživý prezident Macron navrhl, aby se tito mladíci přerozdělovali do všech zemí EU, tak naštěstí pro ČR její vrcholoví politici toto zatím odmítají. Otázkou je, jak dlouho vydrží odolávat nátlaku  Bruselu.

17. 7. 2019 7:01

V debatách kolem zdravotnictví se řeší většinou jeho financování, hrazení léků nebo dostupnost péče. Na okraji zájmu ale bývají práva pacientů. Přitom cílem a důvodem celého systému zdravotní péče je právě pacient. Toto téma otevřela na půdě poslanecké sněmovny viceprezidentka Svazu pacientů ČR a poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. K tomuto tématu uspořádal Výbor pro zdravotnictví seminář na téma „Pozice pacienta – práva a odpovědnosti v systému zdravotní péče“. Cílem semináře bylo otevřít debatu a hledat rovnováhu mezi právy a povinnostmi pacienta. „A nejen pacienta, ale také našich zdravotníků. Chtěli bychom postavit do centra zájmu pacienta a z pohledu veřejného zdraví se podívat na potřeby zdravotnictví,"  říká poslankyně Gajdůšková.

14. 7. 2019 10:21

Je smutné  že i tak slavnostní chvíle jakou byly dny plné oslav u příležitosti příchodu v roce 863 sv. Cyrila Metoděje  na Velehrad, se pro některé soudobé politiky staly vhodnou příležitostí, jak si na ní přihřát svoji politickou polívčičku. Snad nejubožeji to předvedl zřejmě za vydatné pomoci svého letitého holdujícího "poradce Johnyho Walkera" Miroslav Kalousek, který se pustil do Tomia Okamury slovy: „Ten příběh mě nepřestane fascinovat. Dva špičkoví vědci své doby opustí pohodlí a vydají se pěšky do divočiny. Za pár let tu založí kulturu, z níž čerpáme dodnes. Zaplaťpánbůh nebyl Rastislav členem SPD, to by do země žádné imigranty nepustil.“  V jeho fanatismu mu dokonce nevadilo, že nazval významné pozvané hosty Velkomoravského knížete Rostislava, svaté bratry Cyrila  a Metoděje, imigranty. To, že si díky svému "poradci"  Johny Walkerovi plete pan Kalousek už léta  nacionalismus se šovinismem a fašismus s pravicí je známo. Nyní doplnil seznam neznalostí o další neznalost - popletl si pozvané vysoce vzdělané hosty hlavy státu knížete Rostislava s nikým nezvanými nelegálně příchozími nevzdělanými imigranty. Co na tom, hlavně když mohl očernit nenáviděného politického nepřítele podobně jako to činil např. s někdejším předsedou Akce D.O.S.T. Ladislavem Bátorou a mnoha dalšími politiky či novináři.

12. 7. 2019 14:47
Každoročně se čtvrtého a pátého července u příležitosti svátku Sv. Cyrila a Metoděje scházejí na památném Velehradě nejen věřící, ale i nevěřící napříč kulturním, vědeckým a politickým světem, aby si  připomněli, co pro nás v desátém století tito soluňští bratři udělali. S úctou vzpomínají, že z jejich díla vyrostla nejen naše duchovní a kulturní křesťanská tradice, ale i státní idea. Letošní ročník Dnů lidí dobré vůle byl mimořádně významný díky třem důležitým výročím – 1150 let od smrti sv. Cyrila a  jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje, 200. výročí jmenování Jana Rudolfa Habsbursko-Lotrinského olomouckým arcibiskupem a 30. výročí svatořečení Anežky České na počátku zásadní změny v naší společnosti v roce 1989. Díky tomu, že velkomoravský biskup Metoděj pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho choť sv. Ludmilu, byli tito panovníci přijati za rovnocenné mezi ostatní křesťanské panovníky té doby a náš národ přestal být považován za nevzdělané pohanské barbary. V té době bylo totiž přijetí svátosti křtu nejen církevní, ale přímo státnické gesto. Pohané nesměli ani sedět u jednoho stolu s křesťanskými panovníky, ale na zemi se služebnictvem. Po křtu knížete Bořivoje se jeho česká říše stala uznávaným státním útvarem, stejně jako tehdejší říše Franská, a on i jeho následovníci mohli nárokovat královskou korunu. Bořivoj po křtu přesídlil z Levého Hradce do Prahy a s odvoláním na význam a důležitost státnosti požadoval přemístění arcibiskupství z Velké Moravy do Prahy, k čemuž se váže  legendární Palladium země české. Dá se uzavřít, že PŘÍCHODEM SV. CYRILA A METODĚJE JSME SE STALI STÁTNÍM ÚTVAREM ROVNOCENNÝM OKOLNÍM KŘESŤANSKÝM STÁTŮMSV. CYRIL A METODĚJ PŘINESLI ZÁKLADNÍ IDEU NAŠEHO KŘESŤANSKÉHO STÁTU

Právě přítomno: 790 hostů a žádný člen

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %