Situace je vážná, nejvyšší ústavní činitelé jednali na Hradě o nutných krocích pro zajištění bezpečnosti obyvatel Doporučený

  • pátek, dub 15 2016
  • Napsal(a)  JIŘÍ OVČÁČEK
Donald Trump: "Islám nás nenávidí!" Donald Trump: "Islám nás nenávidí!" donaldtrump.com

Nejvyšší ústavní činitelé státu - prezident republiky, předseda Senátu PČR, předseda Poslanecké sněmovny PČR, předseda vlády ČR, ministr zahraničních věcí a ministr obrany se sešli  14. dubna 2016 na Pražském hradě na schůzce věnované koordinaci české zahraniční a bezpečnostní politiky. Diskutovali o celé řadě aktuálních zahraničněpolitických témat, včetně otázky energetické bezpečnosti, působení Armády ČR v zahraničí, naplňování dohody EU s Tureckem v rámci řešení migrační krize a prosazení cizojazyčné verze jednoslovného názvu naší země.

 

Naši nejvyšší ústavní činitelé odsoudili nedávné útoky v Bruselu, které jsou výrazem naprosté neúcty k lidskému životu, a míří proti hodnotám svobody a demokracie. Byl potvrzen význam aktivního zapojení ČR do boje proti terorismu a potřeba posílení spolupráce v bezpečnostní oblasti včetně bezpečnostních složek (problematika tzv. zahraničních bojovníků, pohraniční bezpečnost, bezpečnost v letecké dopravě, boj proti financování terorismu, předcházení násilnému extrémismu nebo specializovaná spolupráce EU s vybranými třetími zeměmi).

Vláda ČR činí aktivní kroky pro ochranu obyvatel: v lednu 2016 schválila nový systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem; na základě zadání předsedy vlády ČR zahájilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními resorty a odpovědnými složkami práce na Auditu národní bezpečnosti, jehož cílem je identifikace slabých míst v bezpečnostním systému a navržení opatření, která jsou nezbytná k jejich odstranění. Bezpečnostní rada státu na svém příštím zasedání projedná tzv. protiteroristický balíček - již na začátku roku projednala i otázku trestního postihu zahraničních bojovníků.

Ústavní činitelé konstatovali, že energetická bezpečnost je strategickým zájmem České republiky. Z tohoto důvodu nejvyšší ústavní činitelé potvrzují kontinuitu České republiky jakožto jaderné země, která hodlá v rámci svého energetického mixu i nadále spoléhat na jadernou technologii při výrobě elektrické energie. V zahraničněpolitickém kontextu bude Česká republika nadále usilovat zejména o diverzifikaci dodávek strategických surovin, jak co se týče zdrojových teritorií, tak přepravní infrastruktury. V této souvislosti byla připomenuta mimo jiné důležitost severojižního plynového propojení. Účastníci schůzky zopakovali dřívější výhrady k projektu Nord Stream 2. V EU bude Česká republika nadále prosazovat lepší propojenost energetických soustav a dobudování vnitřního trhu s energiemi.

ČR klade důraz na předcházení ozbrojeným konfliktům a řešení bezpečnostních výzev diplomatickými a politickými prostředky – tak, jak je zakotveno v Bezpečnostní strategii státu. Pokud však úsilí o mírové řešení krizí selže, může být nasazení vojenských sil nezbytným krokem. Zapojení ČR do vojenských operací v zahraničí v souladu s Chartou OSN je výrazem ochoty a připravenosti nadále se podílet na zajišťování mezinárodní bezpečnosti a kolektivní obrany. Zároveň se jedná o důležité aktivní zapojení do boje proti mezinárodnímu terorismu.

Ústavní činitelé se shodli, že bude pokračovat dosavadní zapojení ČR do zahraničních operací a mezinárodních pohotovostních uskupení. Priority jsou následující: 1) plnohodnotné zapojení do mechanismů kolektivní obrany a krizového řízení NATO a EU, zejména Sil rychlé reakce NATO a Bojových uskupení EU, 2) pokračující působení v Afghánistánu, 3) navýšení příspěvku ČR k boji proti tzv. Islámskému státu v regionu Blízkého a Středního východu, 4) pokračující zapojení do operací OSN a EU v Mali.

Ústavní činitelé se rovněž shodli, že v současném bezpečnostním prostředí je prvořadým úkolem dodržení závazků vyplývajících z aliančního Akčního plánu připravenosti, zejména pokud jde o naše zapojení do Sil rychlé reakce NATO. Stejně jako realizace opatření k upevnění bezpečnosti spojeneckých zemí na severovýchodním křídle Aliance, která mohou být dohodnuta na červencovém summitu NATO ve Varšavě. V tomto kontextu je třeba počítat také s navýšením aktivit při výcviku a bojové přípravě doma i v zahraničí.

Předmětem jednání byla též otázka uprchlíků a spolupráce EU s Tureckem ve snaze čelit nekontrolované migraci. Turecko vnímají ústavní činitelé jako partnera, který hraje při zvládání současných migračních proudů zásadní úlohu. K efektivnímu řízení těchto proudů z Turecka a navracení uprchlíků je nezbytná účinná součinnost řeckých a tureckých úřadů, stejně jako plně funkční systém na vnější hranici Schengenu, garantující provedení všech předepsaných přijímacích procedur.

Pro zastavení nekontrolovaných migračních proudů bude klíčový pokrok při provádění společného Akčního plánu EU-Turecko. Pozornost ČR a EU se proto v následujícím období musí soustředit na oboustranné naplňování tohoto Akčního plánu, včetně průběžného sledování, jak se naplňují opatření přijatá na březnové Evropské radě a společném summitu EU-Turecko. Cílem těchto kroků je dále konsolidovat provádění evropské migrační strategie. Pro zajištění schopnosti čelit migračnímu tlaku je důležité pokračovat v regulaci migrace i v oblasti západního Balkánu, kde bude ČR i nadále podle svých možností poskytovat pomoc.

Ústavní činitelé jsou toho názoru, že zachování a ochrana schengenského systému v rámci EU jsou pro úspěšné a efektivní zvládnutí migrační krize klíčové. EU musí být schopna zajistit důslednou ochranu vnější hranice především vlastními prostředky, proto ústavní činitelé vítají vznik Společné evropské pohraniční a pobřežní stráže.

Ústavní činitelé se dále shodli, že nadešel čas poskytnout světu adekvátní cizojazyčné verze jednoslovného názvu naší země, tedy „Česko“. Zejména v anglickém jazyce docházelo k používání chybných variant namísto správného označení „Czechia“. MZV proto požádá o doplnění databází OSN tak, aby zde byly uvedeny též správné ekvivalenty krátkého názvu země v oficiálních jazycích OSN (v angličtině „Czechia“, ve francouzštině „la Tchéquie“, atd.). Doporučuje se užívat jednoslovný název v cizích jazycích tam, kde není nutné používat formální název země (sportovní události, marketingové účely apod.).

Zveřejněno v POLITIKA

Související položky (podle značky)

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %