Vznik RČS 99 let po té Doporučený

  • pondělí, lis 20 2017
  • Napsal(a) 
Znak první Československé republiky Znak první Československé republiky

Samostatný československý stát vznikl především nezdolnou vůlí českého národa samostatnou republiku vytvořit. Odráželo se to v akcích zahraničního odboje politického a vojenského a posléze i v projevech předáků politických stran ve vlasti. Základním mezinárodním faktorem, který vznik státu umožnil, byka zcela výjimečná situace, charakterizovaná nejen porážkou a rozpadem Rakousko-Uherska, nýbrž i rozvratem a chaosem v Německu a Rusku, čímž nastalo ve střední Evropě jisté mocenské vakuum. Prvým, kdo veřejně vyhlásil český stát byl z církve skoro už vyklouzlý kněz a agrárnický poslanec ThDr. Isidor Zahradník. Před plnýmu okny diváků zavlál prapor národní. Zástupy rostly. Pronesl památná slova: "Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodni... Zde u stupňů pomníků českého knížete přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti svými životy.“ Vyhlášení samostatnosti Československa bylo politickým aktem, kterým Národní výbor československý 28. 10. 1918 převzal v Praze státní moc. Na základě manifestu císaře Karla I., jímž přiznal slabost trůnu, přestaly i rakouské úřady v českých zemích klást odpor sílícím snahám české politické reprezentace.

Na 28. 10. připravil Národní výbor československý převzetí Obilního ústavu v Praze, aby v situaci všeobecného nedostatku potravin zabránil vývozu zemědělských produktů ze země. Ve stejné době, tj. 27. 10., vláda Rakousko-Uherska odeslal vládě USA tzv. Andrássiho nótu (Guyla Andrássi ml. byl ministrem zahraničních věcí), v níž přijala mírové podmínky amerického prezidenta W. Wilsona a slibovala uzavření separátního míru. Zpráva o této nótě dospěla do Prahy 28. 10. a již před polednem byla zveřejněna na vývěsních tabulích redakce Národní politiky na Václavském náměstí. Pražané její text pochopili jako konec Rakousko-Uherska a spontánně demonstrovali za samostatný stát.

Členové předsednictva Národního výboru československého, kteří právě nebyli na ženevských jednáních – Antonín Švehla (agrárníci), JUDr. Alois Rašín (národní demokraté), JUDr. František Soukup (sociální demokracie), Jiří Stříbrný (národní socialisté) a za Slováky Dr. Vavro Šrobár (do historie vstoupili jako muži 28. října, tedy pětice mužů, která se nejvíce zasložila o vyhlášení samostatnosti Československa) – navštívili místodržitelství a oznámili, že jménem výboru přebírají správu Čech jako budoucího Československa.

Aby nenastalo narušení klidu a pořádku, do ulic byly vyslány sokolské hlídky a započalo se s organizací československých vojenských oddílů. Rovněž byla sjednána dohoda s pražským vojenským velitelstvím. Večer 28. října se sešlo plénum Národního výboru československého, které schválilo zákon o zřízení československého státu. Převzetí moci se obešlo bez ozbrojených střetů, jen v noci na 30. 10. bylo nutno předejít pokusu vojenského velitelství o vyhlášení stanného práva. Také obyvatelstvo politický převrat pojalo jako radostnou všelidovou manifestaci s průvody a kapelami, jen výjimečně došlo k aktům násilí, přičemž jako hromosvody „zúčtování“ s Rakouskem posloužily symboly – císařští orlové na úředních budovách a německé nápisy, ale také např. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Ve dnech 29. a 30. 10. 1918 přešla moc do rukou místních národních výborů na celém území Čech, Moravy a Slezska s většinou českého obyvatelstva. Pohraniční oblast se zpočátku dostaly do rukou německých obyvatel a musely být získávány postupně – jako poslední Opava dne 12. 12. 1918. Dohodové mocnosti na pařížské mírové konferenci uznaly 28. 10. 1918 za datum vzniku Československa.
Dne 29. října 1918 přinesly veškeré české listy legendární provolání mužů 28. října: „Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů... Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií... Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života. Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít svůj čistý, jako je zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. Buď si stále vědom, že jsi občanem českého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi. Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé mchování a Tvá radost byly důstojny veliké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmějí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí být zkaleny nynější veliké okamžiky... Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato. Svobody osobní, majetku soukromého, nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.“
V 11 hodin byla nad Pražským hradem vztyčena československá, ještě červenobílá vlajka. Stráž zaujaly sokolské hlídky. Při nových ohromných manifestacích, které se soustředily hlavně na Václavské náměstí, Ferdinandovu (dnešní Národní třídu) a na Příkopy, byla posledně jmenovaná ulice přejmenována ulice živelně na Wilsonovu. Neudrželo se to. Manifestantům počasí přálo. Revoluce byla dokonána. Život se v Čechách přece jen pomalu začal vracet do normálních kolejí... I když už se jelo po kolejích jiných, nezvyklých. Zpracováno za využití knihy historika Antonína Klimka Říjen 1918. Vznik Československa.

Motto:

Kokardy, jásot, na praporu prapor. 
Srdce se v dálku rozletí. 
Jak je to krásné překonati zápor 
a býti, růsti, stavěti.

Leč všichnu vy, jimž srdce pýchou ztvrdla, 
jež opíjí dne oslava, 
poslyšte výkřik z básníkova hrdla: 
Boj teprve nám nastává!

Boj se sebou, se všemi zlými pudy, 
se sobectvím, jež vede v sráz. 
Nezapomeňte na svých otců bludy, 
nezapomeňte běsů v nás!

Viktor Dyk

 

 

Plakát ke vzniku RČS

 

Snímky zaslal autor článku

Zveřejněno v POLITIKA

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %